contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Castellgalí
 Data i hora oficials: 18:26 | 18/02/2020Ordenances fiscals

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de taxa retirada vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament via pública


Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica


Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de la Taxa per Ocupació del Subsòl, el Sòl i la Volada de la Via Pública


Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de taxa per ocupació terrenys ús públic taules i cadires amb finalitat lucrativa


Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció,


Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ajuntament de Castellgalí
Avinguda de Montserrat, s/núm. | 08297 Castellgalí NIF P0806000F
Tel. Tel. 93 833 00 21 | Fax. 93 833 11 21 |  contactar
Amb col·laboració de: