contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Castellgalí
 Data i hora oficials: 16:45 | 18/02/2020Ordenances fiscals

Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per prestació de serveis intervenció administrativa en activitat dels ciutadans


Ordenança fiscal núm. 2 Reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques


Ordenança Fiscal núm. 6 Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores


Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiris

Ajuntament de Castellgalí
Avinguda de Montserrat, s/núm. | 08297 Castellgalí NIF P0806000F
Tel. Tel. 93 833 00 21 | Fax. 93 833 11 21 |  contactar
Amb col·laboració de: