contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Castellgalí
 Data i hora oficials: 01:32 | 20/10/2019
Alta/Modificació Padró Municipal d'Habitants

Comparteix:

El Padró Municipal d’habitants és el registre administratiu on consten tots/es els/les veïns/es del municipi.

Descripció del tràmit: és el tràmit necessari per quedar inscrit en el Padró Municipal d’Habitants. 

Pot ser:

• Alta per canvi de residència: és l’inscripció al Padró Municipal d’Habitants d’una ciutadà provinent d’un altre municipi.

• Alta per naixement: és l’alta al Padró Municipal d’Habitants d’un nadó recent nascut. 

• Canvi de domicili dins el mateix municipi.

La baixa al Padró del municipi de procedència es farà de forma automàtica, sense que el ciutadà hagi de realitzar cap tràmit a l’Ajuntament de procedència. 

Qui pot demanar:   Totes aquelles persones que tinguin el seu domicili habitual a Castellgalí
Cost:   Gratuït
Documentació a aportar:

Documentació que cal presentar al registre general de l'Ajuntament:

Alta per canvi de residència o canvi de domicili:

• DNI, passaport o targeta de residència vigent

• En cas de menors d’edat: llibre de família o certificat de naixement i DNI si en tenen. Hauràn d'autoritzar l'empadronament dels menors ambdòs progenitors.

• Escriptura de propietat o últim rebut de l'IBI (habitatges de propietat) o contracte de lloguer de l’habitatge on es vol fixar la residència. Si una persona vol empadronar-se en un habitatge del qual no n’és ni propietària ni arrendatària cal que aporti una autorització signada per la persona titular i fotocòpia del seu document d’identitat.

• En el cas de separació o divorci dels pares d’un menor, caldrà aportar la sentència judicial on consti el titular de la guàrdia i custòdia del menor.

• En el cas de menors d’edat que vulguin empadronar-se en un domicili diferent al dels seus progenitors o tutors, serà necessària una autorització signada per aquests.

• Si ve un/a representant: autorització de representació per a tràmits al Padró i fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza i la autoritzada.

 

Alta per naixement:

• Llibre de família o certificat de naixement.

• En el cas de separació o divorci dels pares, caldrà aportar la sentència judicial on consti la titularitat de la guàrdia i custòdia de l’infant.

• En el cas de menors d’edat que vulguin empadronar-se en un domicili diferent al dels seus progenitors o tutors, serà necessària una autorització signada per aquests.

La persona interessada ha de ser major d’edat. Els menors d’edat han de ser empadronats pels seus progenitors (o tutor/a legal si és el cas) i empadronar-se amb una persona major d’edat o una persona autoritzada per l’interessat/ada. En aquest cas caldrà aportar la corresponent autorització, així com la fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza i la autoritzada.


 Com iniciar el tràmit 
Presencialment

A les oficines de l'AjuntamentContinguts del web relacionats:Actualització d'aquest contingut: 13:30:42 20-04-2018
Ajuntament de Castellgalí
Avinguda de Montserrat, s/núm. | 08297 Castellgalí NIF P0806000F
Tel. Tel. 93 833 00 21 | Fax. 93 833 11 21 |  contactar
Amb col·laboració de: