contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Castellgalí
 Data i hora oficials: 13:57 | 19/11/2019
Canvi de titularitat d'un nínxol per defunció de la persona titular

Comparteix:

És el tràmit necessari per realitzar el canvi de titularitat d’una nínxol quan es produeix la defunció de la persona titular. Cal recordar que les concessions de drets funeraris han d’anar sempre a nom de persones vives. Només pot constar una única persona com a titular.

Qui pot demanar:   Els hereus/ves.
Quan es pot demanar:   durant tot l'any
Temps de tramitació i resposta :   En el termini de 3 mesos amb caràcter general
Documentació a aportar:

Documentació a aportar al Registre de l’ajuntament:

• Instància genèrica.

• DNI del nou/va titular.

• Títol original del nínxol (en cas de nínxol de propietat o en règim de concessió).

• Original del certificat literal de defunció del titular difunt i de totes les persones cohereves difuntes expedit pel Registre Civil de la població de defunció.

• Original del llibre de família.

• Original de testament o acta notarial de declaració d’hereus/ves o original del certificat de les últimes voluntats.

• Renúncia de les persones cohereves a favor d’una d’elles.

La liquidació de la taxa corresponent es farà a les oficines de l’Ajuntament, tan bon punt s’hagi rebut la notificació de l'aprovació del canvi de titularitat de la concessió i el nou títol es lliurarà al mateix moment. 


 Com iniciar el tràmit 
Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud". És necessari disposar de signatura digital.


Iniciar el tràmit

Presencialment

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament

Iniciar el tràmit


Actualització d'aquest contingut: 13:38:27 09-03-2017
Ajuntament de Castellgalí
Avinguda de Montserrat, s/núm. | 08297 Castellgalí NIF P0806000F
Tel. Tel. 93 833 00 21 | Fax. 93 833 11 21 |  contactar
Amb col·laboració de: