contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Castellgalí
 Data i hora oficials: 01:35 | 20/10/2019
Llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Comparteix:

La llicència per la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos l’ha d’obtenir la persona propietària de l’animal i tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós, sempre i quan siguin majors d’edat, requisit imprescindible per obtenir-la, i quan la seva residència habitual sigui al municipi de Castellgalí. S’ha de tenir en compte que la no obtenció de la mateixa, és motiu de sanció. Un cop feta la llicència, aquesta serà lliurada a la persona sol·licitant, tenint una validesa de 5 anys, podent-se renovar per períodes successius. La llicència s’haurà de dur sempre que es porti el gos per espais públics. Cal tenir en compte l’obligació del propietari de comunicar a l’Ajuntament, qualsevol modificació de les dades que figurin al registre, inclosa la mort de l’animal.

Qui pot demanar:   La persona titular de l'animal i que vol obtenir la llicència
Quan es pot demanar:   En el moment de la possessió d'un animal potencialment perillós
Temps de tramitació i resposta :   En el termini de 3 mesos amb caràcter general
Cost:   Gratuït
Documentació a aportar:

• Instància

• Fotocòpia DNI, passaport o carnet de conduir.

• Fotocòpia de la cartilla sanitària

• Fotocòpia del document acreditatiu del sistema d’identificació.

• Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa.

• Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.

• Declaració responsable sobre sancions administratives (model).

• Autorització a l'ajuntament per sol·licitar certificat d'antecents penals (model)


 Com iniciar el tràmit 
Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud" i adjuntar la documentació indicada (models de declaració i autorització amb signatura digital). És necessari disposar de signatura digital.
Presencialment

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament

Iniciar el tràmitContinguts del web relacionats:Actualització d'aquest contingut: 13:41:44 09-03-2017
Ajuntament de Castellgalí
Avinguda de Montserrat, s/núm. | 08297 Castellgalí NIF P0806000F
Tel. Tel. 93 833 00 21 | Fax. 93 833 11 21 |  contactar
Amb col·laboració de: