Dinamitzador/a juvenil per a 4 mesos (PLANS D'OCUPACIÓ) Convocatòria tancada

Per decret de l’Alcaldia – Presidència de data 2 de setembre de 2022 (núm. 2022/105) s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu i la convocatòria pública de llocs de treball indicats, en el marc de Fons de Prestació, “Plans locals d’ocupació” finançat per la Diputació de Barcelona, i en base a la línia de suport de modalitat de suport als Plans Locals d’Ocupació, adoptant el que transcrit literalment diu:

Primer: convocar, pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, la provisió, dins el fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” de la Diputació de Barcelona, la provisió mitjançant contracte laboral amb caràcter temporal, del següent lloc de treball.

  • Dinamitzador/a Juvenil contracte laboral 20 hores setmanals durant 4 mesos   

El termini per presentar les sol·licituds serà fins al 29/09/22

Darrera actualització: 15.11.2022 | 13:09
Darrera actualització: 15.11.2022 | 13:09