Procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició i excepcional de concurs de mèrits, per a la cobertura definitiva de dues places vacants de vigilant/a municipal de l’ajuntament de Castellgalí

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 9 de desembre de 2022 (núm. 2022/464) s’ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició i excepcional de concurs de mèrits,  per a la cobertura definitiva de dues places vacants de vigilant/a municipal de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Castellgalí.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de desembre de 2022,  s’ha publicat l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria dels processos d’estabilització.

El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en els processos convocats és de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Termini de presentació d’instàncies: del 02 de gener al 30 de gener (ambdós inclosos)

Darrera actualització: 30.12.2022 | 08:55