Àrea de Governació, Hisenda i patrimoni, urbanisme, obres, i via pública

 

📎 Normativa d'urbanisme del poble de Castellgalí 📎

 

  • Intervenció municipal (control i fiscalització interna de contingut econòmic)
  • Tresoreria 
  • Gestió pressupostària 
  • Comptabilitat pressupostària i financera 
  • Control de l'execució pressupostària 
  • Gestió financera 
  • Gestió tributària 
  • Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica 
  • Resposta individualitzada a les consultes urbanístiques 
  • Espai de consulta dels expedients en tràmit d’informació pública.

Av. Montserrat, s/n - 08297 Castellgalí - Barcelona
Telèfon:938330021
Fax: 938331121
Adreça electrònica: castellgali@diba.cat
Darrera actualització: 15.01.2020 | 18:16