contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Castellgalí
 Data i hora oficials: 11:42 | 21/02/2020
Urbanisme - normativa urban�stica

Comparteix:

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Castellgalí: podeu consultar el POUM de Castellgalí a les oficines municipals en horari d'atenció al públic dels serveis tècnics municipals o al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya

Projecte d'urbanització del sector de Ca l'Enrich de Calafell: aprovat definitivament per Decret de l'Alcaldia-presidència de data 15 de juny de 2017.

Projecte de reparcel·lació del sector de Ca l'Enrich de Calafell: aprovat definitivament per Decret de l'Alcaldia-presidència de data 16 de juny de 2017.

Projecte bàsic i executiu de restauració de la Torre del Breny (fase 1): aprovat definitivament per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 15 de desembre de 2017.

Avanç de Pla Parcial urbanística del subsector -1, SUD-05 "La Fàbrica": aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 12 de novembre de 2018.

Pla Parcial urbanística del subsector -1, SUD-05 "La Fàbrica": aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 12 de novembre de 2018.

Projecte d'urbanització parcial del vial d'accés provisional al nucli antic des de l'Avinguda Montserrat: aprovat definitivament per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 29 de març de 2019.

Modificació puntual del POUM núm. 1 del SUD 04 Casajoana: aprovat inicialment per acord del ple de l'ajuntament en sessió de data 11 de març de 2019.

Modificació puntual del POUM núm. 2 (art. 127 zona industrial clau7): aprovat inicialment per acord del ple de l'ajuntament en sessió de data 23 d'octubre de 2019.

Per poder consultar la documentació gràfica i escrita al següent enllaç.

Actualització d'aquest contigut: 12:36:59 04-11-2019 enviarEnviar     imprimirimprimir


Ajuntament de Castellgalí
Avinguda de Montserrat, s/núm. | 08297 Castellgalí NIF P0806000F
Tel. Tel. 93 833 00 21 | Fax. 93 833 11 21 |  contactar
Amb col·laboració de: