Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Documentació a aportar:

Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d’acord amb el model normalitzat.

Impresos del tràmit

Imprès de declaració responsable en matèria de salut alimentària.

Normativa

Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.

Termini de resolució

No hi ha resolució.

EMPLENEU LA SOL·LICITUD

Darrera actualització: 23.09.2020 | 10:43