Exhumacions al cementiri municipal

És el tràmit necessari per realitzar el trasllat de restes mortals a un altre cementiri, dins del mateix cementiri o bé fer l’entrada de les despulles mortals que provenen d’un altre cementiri al cementiri municipal de Castellgalí.

Qui pot demanar:   La persona interessada o afectada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da.

Quan es pot demanar:   Amb anterioritat a la exhumació

Temps de tramitació i resposta :   En el mateix moment

Cost:   Veure Ordenança Fiscal núm. 16

Documentació a aportar:

Documentació a aportar al Registre de l’ajuntament:

• Instància genèrica

• Títols originals dels nínxols (en cas de nínxol de propietat).

• Fotocòpia del DNI del/s titular/s.

• Pagament de la taxa corresponent

 

Com iniciar el tràmit 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud" i adjuntar la documentació indicada. És necessari disposar de signatura digital.


Iniciar el tràmit
 

Presencialment

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament

Iniciar el tràmit

Darrera actualització: 23.09.2020 | 10:14