Inhumacions al cementiri municipal

És el tràmit necessari per a cursar l’enterrament d’una persona difunta al cementiri municipal. 

Qui pot demanar:   L’empresa funerària escollida per la família per realitzar l’enterrament

Quan es pot demanar:   Amb anterioritat a la inhumació

Temps de tramitació i resposta :   En el mateix moment

Cost:   Veure Ordenança fiscal 16

Documentació a aportar:

Documentació a aportar al Registre de l’ajuntament:

•  Títol original del nínxol (en cas de nínxol de propietat). 

•  El document de llicència per a donar sepultura.

•  El pagament de les taxes corresponents. 

 

 Com iniciar el tràmit 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud" i adjuntar la documentació indicada. És necessari disposar de signatura digital.


Iniciar el tràmit
 

Presencialment

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament

Iniciar el tràmit

Darrera actualització: 23.09.2020 | 10:13