Llicència per a la col·locació de làpida, marc, vidre o altres elements en nínxols

És el tràmit necessari per sol·licitar el permís per a la col·locació d’una làpida, marc, vidre o altres elements

Qui pot demanar:   la persona titular del nínxol o un/a representant de la persona titular (ex: empresa marbrista escollida) mitjançant la corresponent autorització signada per ambdues parts i la fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza i la autoritzad

Cost:  Veure Ordenança Fiscal núm. 16

Documentació a aportar:

Documentació a aportar Registre General de l’ajuntament:

• Instància genèrica (fer constar el número de nínxol)

• DNI de la persona titular del nínxol.

• Si ve un/a representant: autorització de representació i fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza i autoritzada.

 

Com iniciar el tràmit 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud" i adjuntar la documentació indicada. És necessari disposar de signatura digital.


Iniciar el tràmit
 

Presencialment

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament

Iniciar el tràmit

Darrera actualització: 23.09.2020 | 10:13