Sol·licitud ajudes a les persones treballadores autònomes i establiments comercials ubicats a Castellgalí que s’han vist afectades econòmicament per les conseqüències del covid-19

Per Decret de l’Alcaldia de data 5 d’agost de 2020 (núm. 2020/245) s’ha resolt aprovar les Bases reguladores de les ajudes a persones treballadores autònomes i establiments comercials ubicats a Castellgalí que s’han vist afectades econòmicament per les conseqüències del COVID-19. Així mateix, a la resolució indicada es procedeix aprovar la convocatòria per a la sol·licitud dels ajuts, la qual s’haurà d’efectuar per les persones interessades de forma telemàtica a la seu electrònica municipal www.castellgali.cat mitjançant la instància genèrica disponible i el formulari que figura a l’annex 2 de les Bases amb la documentació que s’ indica a la base 9.2 i al propi annex 2.

Qui pot demanar:   persones treballadores autònomes i establiments comercial ubicats a Castellgalí

Quan es pot demanar:  fins el dia 30 de setembre de 2020

Documentació a aportar al Registre de l’Ajuntament:

• Instància genèrica.

• Formulari de sol·licitud (documents adjunts que cal presentar:)

Rebut o carta de pagament de la taxa de recollida de residus comercials de l'any 2020

Document expedit per la Seguretat Social, que acrediti que el treballador/a es troba donat d'alta al Règim de Treballadors Autònoms: RETA.

Document expedit per l'Agència Tributària que acrediti que l'empresa es troba d'alta al cens d'activitats.

 

 

Darrera actualització: 17.09.2020 | 14:48