Utilització d'espais i/o equipaments municipals

Es la petició per la utilització dels següents equipaments:

Esportius:

  • Pavelló d'esports municipal
  • Camp d'esports municipal

Cultural:

  • Sala del Casal Cultural
  • Edifici del Teatre

Qui pot demanar:   Qualsevol entitat, col·lectiu o particular.

Quan es pot demanar:   Amb una antelació mínima d'una setmana abans de l'ús previst

Cost:   Veure Ordenança fiscal número 19

Documentació a aportar:

Sol·licitud mitjançant instància general especificant dia i hores d'ús i el motiu de l'esdeveniment (pel Casal i el Teatre).

 

Com iniciar el tràmit 

 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud" i adjuntar la documentació indicada. És necessari disposar de signatura digital.


Iniciar el tràmit
 

Presencialment

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament

Iniciar el tràmit

Darrera actualització: 23.09.2020 | 10:12