BAN NETEJA DE PARCEL.LES A CASTELLGALÍ

Dimarts, 4 d'abril de 2023 a les 00:00

🔷Cada any es detecten parcel·les brutes per excés de vegetació i, en alguns casos, en estat d’abandonament.

🔶Aquesta situació pot donar lloc a la proliferació d’animals, com rates, serps i diferents classes d’insectes així com constituir un focus d’incendi durant tot l’any i fer-se potencialment perillós en els mesos d’estiu.

🔷A més, han de sumar-se les molèsties que comporta als veïns d’altres parcel·les properes per la mala olor, les plagues d’insectes, etc.

◾D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost; articles 214 d), 215 d) i 219) els propietaris de les finques estan obligats a mantenir-les SEMPRE, i especialment en la temporada d’alt risc d’incendi, en les condicions de seguretat, salubritat i decòrum públic adients i retirar la mala herba i les escombraries, si és que n’hi ha, i depositar-les en un abocador autoritzat.

👉Per tot això, comunico a tots els ciutadans/es la necessitat de la neteja periòdica de les parcel·les, i informo que el seu incompliment podrà ésser objecte de sanció.
 

Darrera actualització: 04.04.2023 | 11:59