El Crit del Gall 📰🔊

Revista municipal de Castellgalí: "El Crit del Gall"

  • Edició: Ajuntament de Castellgalí
  • Disseny i redacció: Pau Brunet
  • Impressió: Imprintsa
  • Tiratge: 1.200 exemplars

Exemplars


Darrera actualització: 8.02.2023 | 09:41
Darrera actualització: 8.02.2023 | 09:41