9.Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrada de vehicles a trevès de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Darrera actualització: 17.02.2021 | 17:04
Darrera actualització: 17.02.2021 | 17:04