Avisos 📡

 • Interrupció de subministrament elèctric per treballs de manteniment 08/09/2023 22/08/2023

  Interrupció de subministrament elèctric per treballs de manteniment. 

  A documents podreu trobar els carrers afectats d'aquests treballs de manteniment i millora de la xarxa de distribució. 

 • Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides 19/04/2023

  Aquesta alerta fa referència als riscos que pot suposar l'ús dels productes implicats per a la salut dels consumidors. Compartim entre totes i tots vosaltres, un enllaç que us permetrà consultar els productes afectats de l'empresa detallada anteriorment.  

 • NETEJA DE PARCEL.LES A CASTELLGALÍ BAN NETEJA DE PARCEL.LES A CASTELLGALÍ 04/04/2023

  🔷Cada any es detecten parcel·les brutes per excés de vegetació i, en alguns casos, en estat d’abandonament.

  🔶Aquesta situació pot donar lloc a la proliferació d’animals, com rates, serps i diferents classes d’insectes així com constituir un focus d’incendi durant tot l’any i fer-se potencialment perillós en els mesos d’estiu.

  🔷A més, han de sumar-se les molèsties que comporta als veïns d’altres parcel·les properes per la mala olor, les plagues d’insectes, etc.

  ◾D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost; articles 214 d), 215 d) i 219) els propietaris de les finques estan obligats a mantenir-les SEMPRE, i especialment en la temporada d’alt risc d’incendi, en les condicions de seguretat, salubritat i decòrum públic adients i retirar la mala herba i les escombraries, si és que n’hi ha, i depositar-les en un abocador autoritzat.

  👉Per tot això, comunico a tots els ciutadans/es la necessitat de la neteja periòdica de les parcel·les, i informo que el seu incompliment podrà ésser objecte de sanció.
   

 • Calendari fiscal 2023 23/03/2023

  A continuació compartim amb tots vosaltres la guia del contribuent i calendari fiscal de l'Organisme de Gestió Tributària.

 • Avís prevenció Pesta Porcina Africana 23/03/2023

  Arran de l'evolució de la Pesta Porcina Africana (PPA) per Europa i les conseqüències devastadores que suposaria l'entrada de la malaltia a Catalunya, des del Departament d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural (DACC) s'estaran realitzant diverses actuacions per prevenir la introducció de la Pesta Porcina Africana al nostre territori.

  Des del Servei de Prevenció en Salut animal (SPSA) s'ha preparat un díptic on s'explica la malaltia de la PPA, la simptomatologia, com es pot transmetre, recomanacions de bioseguretat i mesures de vigilància adreçat tant a granges d'autoconsum o reduïdes com a nuclis zoològics per informar-los i instar-los a seguir un conjunt de recomanacions per a prevenir la introducció i difusió de la malaltia a Catalunya. 

 • Avís influença aviària 07/03/2023

  Us comuniquem que el “Laboratorio Nacional de Referencia de Algete” ha confirmat la detecció d’influença aviària d’alta patogenicitat de subtipus H5N1 en els galls d’indi d’una granja d’engreix, a Arbeca, les Garrigues – Lleida.

  Davant la gravetat de les conseqüències que comporta la introducció de la grip aviària en les granges, volem transmetre entre la ciutadania, en general, i concretament a les persones que mantenen aus de corral per autoconsum que cal complir molt estrictament les mesures sanitàries i de bioseguretat per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya.

  LES PERSONES QUE TENIU AUS DE CORRAL PER AUTOCONUM:

  • Eviteu el contacte directe i indirecte entre les aus salvatges i les aus domèstiques.
  • Protegiu l’aliment i l’aigua per a les aus, de qualsevol tipus de contacte contaminant.

  LES PERSONES QUE DISPOSEU DE GRANJES:

  • Tanqueu les portes de les naus, protegiu les finestres i obertures amb xarxa pardalera.
  • Protegeix l’aliment, l’aigua i el jaç del contacte amb aus salvatges.
  • Desinfecta el material que introdueixis dins les naus i utilitza roba d’us exclusiu, desinfecta el calçat abans d’entrar a la nau.

  Comuniqueu immediatament a l’oficina comarcal d’acció climàtica qualsevol tipus de sospita de influència aviària.

 • Prevenció de la introducció de la Peste Porcina Africana, al nostre territori 07/03/2023

  S'estan sumant esforços per a la prevenció de la introducció de la Peste Porcina Africana, d'ara en endavant (PPA), al nostre territori. Aquesta es transmet per contacte directe amb altres porcs i senglars infectats, consum de productes derivats i carns d'animals infectats, contacte amb objectes contaminants i a través del transport d'animals contagiats o de mitjans de transport contaminats.

  Aquest fet pot portar a terme una gran repercussió econòmica pel sector porcí.

  El virus pot sobreviure durant mesos en productes a base de carn de porc, poden transmetre la malaltia en cas que siguin ingerits per porcs o senglars, per aquest motiu és imprescindible evitar que els senglars es puguin alimentar de restes de menjar. 

  La proliferació de senglars cada cop més estesa al territori fa que aquests animals sovint accedeixin als nuclis de població urbans. 

  El fet que els senglars mengin restes d'escombraries de contenidors i papereres pot representar la transmissió de la malaltia, amb les conseqüències devastadores que això implicaria, perjudicant directament la salut humana.

  ADJUNTEM MESURES PER EVITAR QUE ELS SENGLARS TINGUIN ACCÈS A LES DEIXALLERIES:

 • IV Pla d'igualtat de gènere a la comarca del Bages 2021-2025 04/10/2021

  El Ple de l'Ajuntament de Castellgalí, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2021 va adoptar, en relació al punt número 4 del seu ordre del dia, l'acord d'aprovar i el d'implementar el "IV Pla d'igualtat de gènere a la comarca del Bages 2021 - 2025, així com la seva inserció a la pàgina web municipal.

 • Plànol de delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals afectades per l'art.2 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció d'incendis forestals 07/04/2021

  En aquest espai trobareu els documents en referència al plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions, i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l'art. 2 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals

 • Normativa entorn a la protecció de dades als comerços Normativa entorn a la protecció de dades als comerços 26/10/2020

  En aquest espai us facilitem la normativa entorn a la protecció de dades del teixit comercial i de la ciutadania.

Darrera actualització: 28.01.2020 | 09:09
Darrera actualització: 28.01.2020 | 09:09