8.Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Darrera actualització: 17.02.2021 | 17:04
Darrera actualització: 17.02.2021 | 17:04