Aportació econòmica de l'empresa Thor Especialidades, S.A.

Dimecres, 9 d’octubre de 2013
pel finançament de les quotes de la llar d'infants municipal

El dia 24 de setembre es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellgalí i l’empresa Thor Especialidades, S.A., en virtut del qual aquesta empresa efectua l’atorgament d’una aportació econòmica a l’ajuntament consistent en l’import de 25 € per alumne i mes per a finançar el cost del servei corresponent al curs 2013-2014, la qual cosa suposa un import resultant d’11.275 €.

A l’acte hi va assistir en representació de l’empresa Thor Especialidades, S.A el senyor Joan Antoni Pujante i Mitjavila, en qualitat de gerent de la mateixa, qui va exposar als assistents que aquesta iniciativa parteix de la voluntat de l’empresa en contribuir al foment del municipi tal i com s’ha fet palès en anteriors ocasions, manifestant així mateix la predisposició de l’empresa en seguir col·laborant amb l’Ajuntament en aquells projectes que suposin un benefici per a la població.

Cal destacar la importància d’aquesta aportació en uns moments en que degut a la crisi econòmica que pateix el país, les aportacions per finançar el cost del servei de la llar d’infants municipal a càrrec de la Generalitat de Catalunya, han disminuït en els últims quatre anys de 1.800 € per alumne/any a 875 €.

Amb aquesta aportació s’ha evitat que les quotes ha aplicar pel servei d’escola bressol municipal s’hagin encarit proporcionalment a la minva soferta en l’aportació de la Generalitat.

 

Darrera actualització: 27.02.2019 | 16:34