BASES REGULADORES DE LES AJUDES A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I ESTABLIMENTS COMERCIALS UBICATS A CASTELLGALÍ, QUE S’HAN VIST AFECTADES ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19

Dimarts, 11 d'agost de 2020 a les 00:00

La situació d’emergència en la que estem immersos ens obliga a prendre mesures excepcionals per reactivar l’economia local. Per aquest motiu es vol dur a terme una línia d’ajuts directes a autònoms i comerços del municipi.

En aquest article trobareu les bases en referència als ajuts i l'enllaç per tal de tramitar-los (lateral dret, espai enllaços)

__________________________________________________________

Per Decret de l'Alcaldia de data 5 d'agost de 2020 (núm. 2020/245) s'ha resolt aprovar les Bases reguladores de les ajudes a persones treballadores autònomes i establiments comercials ubicats a Castellgalí que s'han vist afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, les quals es transcriuen literalment com Annex al present anunci

 

BENEFICIARIS DE L’AJUT

Persones treballadores autònomes empadronades a Castellgalí, i donades d’alta com a treballadors/es autònoms/es i empreses al Règim Especial de Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, amb centre de treball o activitat a Castellgalí, que reuneixin els requisits de l’apartat 4 de les bases, així com establiments comercials ubicats al municipi.

COM SOL·LICITAR L’AJUT?

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de l’ajut de forma telemàtica a la seu electrònica municipal, dins l’apartat serveis i tràmits > Sol·licitud ajudes a les persones treballadores autònomes i establiments comercials ubicats a Castellgalí que s’han vist afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ho trobareu a últim apartat de serveis i tràmits, pàgina 2).

AJUT

La quantia dels ajuts serà igual per a totes les persones beneficiàries i tindrà un import mínim de 200€ i màxim de 500€ en funció de les concessions que hi hagin.

TERMINIS

El termini per presentar les sol·licituds entrarà en vigor en data 14 d’agost i finalitzarà a les 00:00 hores del dia 1 d’octubre de 2020.

Darrera actualització: 11.08.2020 | 13:04