Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ofereix una nova línia d’ajuts destinada a les persones treballadores autònomes

Divendres, 6 de novembre de 2020 a les 00:00

A causa dels efectes generats per la crisi sanitària de la COVID-19, des de la Generalitat de Catalunya, s’ha considerat convenient i necessari reforçar el suport a les persones treballadores autònomes que desenvolupin activitats com a persones físiques o bé mitjançant empreses de petita dimensió.

Per aquest motiu s’ha aprovat un ajut extraordinari per afavorir la continuïtat de la seva activitat en un context econòmic desfavorable.

Aquest ajut va adreçat a persones donades d’alta al règim de treballadors autònoms (RETA) o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu, que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

Els requisits que han de complir les persones autònomes són:

Domicili fiscal de Catalunya

El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar els 13.125€

La base imposable de la darrera declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 35.000€.

Un ajut únic de 2.000€ per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica i pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia.

És compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinats a la mateixa finalitat.

El Departament informarà del tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds pròximament.

Presentació de sol·licituds:
El termini s'inicia a les 9:00 hores del 9 de novembre de 2020 fins a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.

PER CONSULTES:

Contacte matí: 93.622.04.00 contacte tarda 93.519.39.86

Suport al treballador autònom:

* Treball, Afers socials i Famílies destina al treball autònom: 62.660.500€ beneficiaris de les actuacions del Departament en aquest àmbit: 44.000 persones

Darrera actualització: 06.11.2020 | 14:57