Documents amb termini de pagament vençut (cobrament periòdic IVTM i liquidacions d’ingrés directe), com fer-ne el seu pagament

Dijous, 30 d'abril de 2020 a les 00:00

Hi ha contribuents que estan rebent documents de pagament  amb data caducada, pel que fa al pagament,  o a punt de caducar. Es tracta de rebuts de cobrament periòdic, bàsicament de l’IVTM i de liquidacions d’ingrés directe (també d’IVTM).

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut, en aquest article us informem com caldrà fer-ne el seu pagament:

- Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:
•    Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
•    a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
•    o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802. 
- Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:
•    descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
•    o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.
- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:
•    descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
•    o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Darrera actualització: 05.05.2020 | 12:10