Eleccions municipal 2023 - INFORMACIÓ MEMBRES MESES ELECTORALS

Dimecres, 17 de maig de 2023 a les 00:00

PERSONES QUE INTEGREN LES MESES

Reunió al local electoral

A les 8:00 hores del matí, al local electoral hi ha d’haver totes les persones que integren la mesa i els seus suplents.

Aquests darrers, una vegada constituïda la mesa, si no han hagut de substituir cap titular, queden exempts de les seves obligacions i poden abandonar el local electoral.

PRESIDENT

VOCAL 1

VOCAL 2

SUPLENT

Què passa, si no es presenten ni les persones titulars ni les suplents?

Si el president o la presidenta no es presenta, i si tampoc ho fan els seus suplents, ha d’assumir la presidència el primer o el segon vocal, que ha de ser substituït en la seva qualitat de vocal per un altre dels suplents.

Si la mesa no es pot constituir abans de les 10 del matí perquè no compta amb les 3 persones que exigeix la llei, la situació s’ha de comunicar a la junta electoral de la zona.

Què passa aleshores?

La junta electoral de zona convocarà una nova votació dins dels dos dies següents. La convocatòria es fixarà a la porta del local electoral i la junta electoral nomenarà noves persones per integrar la mesa.

Les persones que integren la mesa podran trobar ajuda en el representant de l’Administració que des de primera hora del matí es trobarà al local.

Darrera actualització: 17.05.2023 | 09:48