L’empresa Thor Especialidades, S.A signa un acord de donació amb L’Ajuntament de Castellgalí d’11.275,00€ destinats a la Llar d’Infants

Dimarts, 20 d'octubre de 2020 a les 09:30

L’empresa Thor Especialidades, S.A de Castellgalí, ha fet una donació econòmica a l’Ajuntament del municipi d’una quantitat d’onze mil dos-cents setanta-cinc euros  perquè aquest la destini a suportar la despesa de l’escola bressol municipal Castellnins.

Aquest suposa una ajuda per a totes les famílies que disposen d’alumnes a l’escola bressol Castellnins.

 

L’aportació de l’empresa serà relativa al curs 2020-2021, i amb l’aportació d’aquesta quantitat l’Ajuntament no haurà d’incrementar el preu de la tarifa per la prestació del servei pel que respecta al curs de l’any passat.

 

La quantitat aportada per part de l’empresa Thor Especialidades es farà efectiva mitjançant ingrés o transferència bancària, de forma mensual per import de 1.025,00 euros.

 

L’Ajuntament de Castellgalí accepta aquesta donació i es compromet a aplicar aquesta aportació a la finalitat indicada i agraeix el compromís de l’empresa respecte a aquest servei educatiu, important per la conciliació familiar i la formació dels infants.  

Darrera actualització: 20.10.2020 | 09:35