Les novetats més actualitzades pel que fa al confinament nocturn

Dilluns, 26 d'octubre de 2020 a les 12:15

A continuació us oferim les novetats més actualitzades en referència al confinament nocturn a Catalunya. (Font d’informació icnogràfica  i informativa del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.)

Pel que fa a l’horari màxim d’obertura al públic:

 

Serveis i de comerç minorista i de restauració (servei de recollida) a les 21 hores.

Activitats culturals, espectacles públics i servei de restauració a domicili a les 22hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

 

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 i les 06 hores. Excepcions: desplaçament per anar i tornar de treballar amb el corresponent certificat de l’empresa.

Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles

Desplaçament de professionals i personal voluntari acreditat per fer serveis essencials, sanitaris i socials

Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.

Actuació urgent davant d’òrgans judicials

Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge

Cura d’animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, de les 4 a les 6 hores

Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

Darrera actualització: 26.10.2020 | 12:23