Noves mesures i restriccions per a la Covid-19

Divendres, 16 d'octubre de 2020 a les 00:00

Noves mesures i restriccions per aturar l’increment de casos de la Covid-19 a Catalunya, a partir del 16 d’octubre de 2020. Seguiu atentament les instruccions que afecten a la mobilitat, a les reunions i trobades, comerç i empreses de serveis, actes religiosos, activitats culturals d’espectacles públics i recreatives, activitats esportives, hoteleria i restauració, universitats i centres de treball

MOBILITAT:

Limiteu els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública.

Manteniu les “bombolles de convivència” (persones amb qui convivim) o la bombolla ampliada (Persones amb qui convivim + persones amb qui ens relacionen, escola feina...).

REUNIONS I TROBADES:

Prohibides les reunions i trobades de més de 6 persones, en l’àmbit privat i en el públic excepte que siguin de la bombolla de convivència.

No es permet consumir aliments ni begudes en espais públics

COMERÇ I EMPRESES DE SERVEIS:

Obertura d’establiments i locals comercials minoristes amb un 30% de l’aforament, tret dels establiments d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària que han de reduir al 50%.

Distància mínima entre clients: 1,5 metres (si no és possible es permet la permanència d’un client).

Els establiments amb més de 400m2 i els centres comercials han de tenir control de l’accés i de l’aforament en temps real.

Restringit l’accés i l’ús de les zones recreatives (àrees infantils, ludoteques).

Emprovadors: una persona per cabina.

Mercats no sedentaris 30% d’aforament

Es permet la recollida esglaonada al local i el repartiment a domicili.

No es permet l’obertura de les empreses de serveis que impliquen contacte personal proper, excepte serveis essencials sanitaris o sociosanitaris.

Prohibit els serveis de tractament de bellesa, excepte les perruqueries

Suspeses les fires comercials.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS:

Assistència limitada al 50%.

ACTIVITATS CULTURALS, D’ESPECTACLES PUBLICS I RECREATIVES:

Aforament màxim del 50%, amb seients assignats prèviament i registre de dades de contacte. Horari de tancament a les 23:00hores.

Suspesa l’obertura al públic dels parcs i fires d’atraccions, incloses les estructures no permanents desmuntables.

Prohibida l’obertura d’establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

Tancament dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantil a les 20:00hores.

Tancament de salons de joc, casinos i sales de bingo

Suspeses les festes majors.

ACTIVITAT ESPORTIVA:

Instal·lacions i equipaments esportius lúdics amb control d’accés: obertura màxima al 50% de l’aforament

Competicions no professionals ajornades (excepte les oficials d’àmbit estatal, internacional i professional)

Tancats els espais esportius no supervisats

HOTELERIA I RESTAURACIÓ:

Suspeses les activitats de restauració, excepte l’entrega a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.

En les entregues al mateix punt de recollida les persones podran accedir mitjançant la reserva de citació prèvia (caldrà posar-se en contacte al telèfon del mateix establiment comercial

 

 

Darrera actualització: 16.10.2020 | 11:56