Subvencions del Programa Moves III per als anys 2021 – 2023, per incentivar la mobilitat eficient i sostenible. Gestionats per l’IDAE i l’ICAEN

Dimarts, 5 d'octubre de 2021 a les 14:51

A través d’aquest article us oferim més informació en referència a la subvenció del Programa Moves III per als anys 2021 – 2023, per incentivar la mobilitat eficient i sostenible.

Aquesta subvenció es divideix en dos programes:

 

 1. Actuació 1: ajuts directes per a l’adquisició (rentin o Leasing també s’accepten) de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible (cotxes, furgonetes/camionetes, motocicletes i quadricicles). Per exemple, 4.500€ per a un cotxe utilitari (7.000€ amb desballestament de vehicle antic) o 7.000€ per una furgoneta o camioneta de menys de 3500 kg (9.000€ amb desballestament de vehicle antic)

 

 1. Actuació 2: Ajut per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics (vinculada, convencional, semi ràpida, ràpida, ultra ràpida) En principi serà del 70% del cost subvencionable (80% si el municipi és de menys de 5.000 habitants), sempre i quan no hi hagi activitat econòmica.

 

 • Aquests ajuts van adreçats a persones físiques, comunitats de propietaris, persones jurídiques i entitats locals.
 • Aquestes subvencions no seran compatibles amb altres ajudes.
 • Només s’admetran les actuacions subvencionables que es realitzin amb posterioritat a la data 10 d’abril de 2021 (efecte incentivador).
 • Es preveu que la convocatòria es publiqui cap al juny de 2021.
 • Les subvencions es concediran per ordre d’arribada, en cas que s’esgoti el pressupost hi haurà una llista d’espera (tot i que en principi el pressupost de partida és prou gran com per donar resposta a la demanda inicial).
 • Vigència fins al 31 de desembre de 2023
 • Termini per a emetre resolució: es preveu informar de l’atorgament o no de la subvenció en un termini inferior a 6 mesos des de la sol·licitud
 • Execució: 12 mesos des de la notificació de l’atorgament
 • Documentació necessària: farà falta tota la documentació administrativa habitual, així com:
 • Un certificat acreditatiu de l’acord de l’òrgan competent de la corporació pel qual es decideix sol·licitar la subvenció i, en el cas de l’actuació 2 una memòria descriptiva de les actuacions a fer que contingui, com a mínim, descripció i abast de l’actuació inversió, cost subvencionable i ajuda sol·licitada.
 • Sol·licitud a través d’EACAT a partir de dissabte 2/10/21 a les 9h.     

 

 

Afegir tots els enllaços:

 

http://icaen.gencat.cat/es/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/

 

Darrera actualització: 05.10.2021 | 14:55