Bibliobús La Mola

El bibliobús és una biblioteca circulant que s'ha impulsat a les zones de menys concentració demogràfica, principalment en municipis entre 300 i 3.000 habitants.

Aquest servei es presta en franges d’entre 2 i 3 hores, amb una freqüència setmanal o quinzenal. Té per objectiu garantir que els habitants dels municipis amb un nombre baix de població tinguin accés al sistema públic de lectura, amb la mateixa qualitat que es dóna a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

A mesura que les poblacions servides pels bibliobusos superen els 3.000 habitants, s’impulsa la creació de biblioteques estables.

Actualment la Xarxa de Bibliobusos de la Diputació de Barcelona la composen 10 bibliobusos, que donen servei a 111 municipis amb un àmbit de cobertura de gairebé 162.313 habitants. La Xarxa de Bibliobusos de la Diputació de Barcelona va prestar fer 308.205 documents i va dur a terme 1.813 activitats de foment de la lectura. Totes aquestes dades s'han extret de última actualització de dades existents extretes l’1 de gener de 2018.

El bibliobús és una veritable biblioteca mòbil que, convenientment equipada amb les actuals tecnologies, pot prestar unes funcions equiparables a les de les biblioteques tradicionals, ja que a través del catàleg col·lectiu dóna accés al fons bibliogràfic de tota la Xarxa.

Per servir adequadament els usuaris, el servei de bibliobús manté els estàndards de qualitat que el caracteritzen.🔗 ⤵

Per més informació mitjançant l'enllaç

Adreça:

El podeu trobar tots els dimarts per la tarda, a partir de les 15.30 a les 18.30 hores, a la plaça de davant de l'Ajuntament. Per contactar amb aquest servei podreu fer-ho mitjançant el seu correu electrònic: gsb.bibliobusos@diba.cat

Darrera actualització: 21.10.2020 | 11:21