Notificació electrònica (e-NOTUM)

Les notificacions electròniques, a més de garantir el dret dels ciutadans i empreses a comunicar-se amb l’administració per mitjans electrònics, ens ofereix l’oportunitat d’avançar en la implantació de l’administració i alhora contribuir a incrementar l’eficiència i eficàcia de l’administració en dos aspectes importants: reduint les despeses associades a la notificació tradicional en paper, i reduint significativament els terminis de tramitació dels expedients.

Pel que fa a ciutadans i empreses les notificacions electròniques els ofereix la possibilitat de poder accedir a les seves notificacions des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, sense necessitat d’estar físicament al seu domicili per al lliurament de la notificació, la qual cosa és especialment rellevant quan rebre la notificació a temps pot implicar un benefici per al notificat.

Documentació a aportar:

Mitjançant la instància genèrica de l'Ajuntament podeu triar l'adreça a efectes de notificació, si es vol rebre en paper o electrònicament.

Pel que respecta a les persones jurídiques és obligatori relacionar-se amb l'administració amb mitjans electrònics.

 

Com iniciar el tràmit 

Internet:

Podeu accedir a les vostres notificacions electròniques a través de l'enllaç

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 10.11.2023 | 10:42