Volant o certificat d'empadronament individual (actual o històric)

Certificat d'empadronament: tràmit necessari per sol·licitar el document expedit per l’Ajuntament que acredita en quin domicili consta inscrita una persona en el Padró Municipal d’Habitants. Per la majoria de gestions (renovació DNI, permís de conduir, etc...) és acceptat el volant:

Certificat de convivència: tràmit necessari per sol·licitar el document expedit per l'Ajuntament que acredita totes les persones que consten inscrites en el Padró Municipal d'Habitants en un mateix domicili.

Qui pot demanar:   Totes aquelles persones empadronades en el Padró Municipal de l'Ajuntament de Castellgalí o un representant mitjançant autorització de representació

Quan es pot demanar:   durant tot l'any

Cost: Els volants són gratuïts. Veure cost certificats a l'Ordenança fiscal 15

Documentació a aportar al Registre General:

• Si ve l’interessat/ada: DNI, passaport o targeta de residència vigent.

• Si ve un/a representant: Autorització de representació per a tràmits al Padró i fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza i la autoritzada.

Com iniciar el tràmit 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud". És necessari disposar de signatura digital o idCAT mòbil.
 

Presencialment:

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament

 

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 16.10.2023 | 09:32