Avisos 📡

 • BAN NETEJA DE PARCEL.LES A CASTELLGALÍ 29/04/2024

  🔷Cada any es detecten parcel·les brutes per excés de vegetació i, en alguns casos, en estat d’abandonament.

  🔶Aquesta situació pot donar lloc a la proliferació d’animals, com rates, serps i diferents classes d’insectes així com constituir un focus d’incendi durant tot l’any i fer-se potencialment perillós en els mesos d’estiu.

  🔷A més, han de sumar-se les molèsties que comporta als veïns d’altres parcel·les properes per la mala olor, les plagues d’insectes, etc.

  ◾D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost; articles 214 d), 215 d) i 219) els propietaris de les finques estan obligats a mantenir-les SEMPRE, i especialment en la temporada d’alt risc d’incendi, en les condicions de seguretat, salubritat i decòrum públic adients i retirar la mala herba i les escombraries, si és que n’hi ha, i depositar-les en un abocador autoritzat.

  👉Per tot això, comunico a tots els ciutadans/es la necessitat de la neteja periòdica de les parcel·les, i informo que el seu incompliment podrà ésser objecte de sanció.
   

 • Anunci exposició llistes del cens, de les eleccions al parlament europeu 2024 17/04/2024

  Es fa saber que convocades les Eleccions al  Parlament  Europeu 2024,  la  Llei  Orgànica   del Règim Electoral General estableix en el seu  article  39.2  que  s’ha  de  mantenir  un  servei  de  consulta  de  les  llistes  electorals  vigents, per la qual cosa es pot consultar el cens  electoral  i  presentar  les  reclamacions  pertinents  en  el  període  comprès  entre  el  22  i  29  d’abril  de  2024 ambdós  inclosos,  a  les oficines municipals de l’Ajuntament.

 • CALENDARI TRIBUTS 2024 07/02/2024

  Mitjançant l'enllaç de l'apartat "documents" podreu fer la consulta dels tributs, anuals, al llarg de l'any 2024 del nostre municipi 

  Aquest enllaç us dirigirà al cercador de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona; Aquí caldrà que feu cerca dins del buscador del nostre municipi: CASTELLGALÍ o bé, que pugueu utilitzar el cercador per posar-hi el municipi del qual en necessiteu fer la consulta

 • Televisió HD al municipi de Castellgalí 15/01/2024

  A partir del 16 de gener de 2024, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals emetrà tots els seus programes en HD.

  Actualment ja està emetent TV3 en alta definició a part d'en definició estàndard, però a partir de la segona quinzena de gener se sumaran a l'alta definició tots els programes dels canals telemàtics 3/24, Esports3 i SX3/33.

  L'emissió en HD de tots els canals està emmarcada en el Real Decret 391/2019, segons el qual, l'estat va establir el 14 de febrer de 2024 com a data límit perquè totes les emissions de Televisió Digital TD es realitzi únicament en alta definició o ultra alta definició.

  Per poder rebre el senyal el HD caldrà disposar d'un receptor compatible amb HD. Els televisors més nous ja estan preparats per rebre senyals en HD, però els més antics és possible que no puguin descodificar senyals en HD.

  En aquest cas, caldrà renovar el televisor o connectar-hi un descodificant entre el cable d'antena i el televisor.

  Els ciutadans que reben el senyal de TD SAT, també hauran de comprovar que el receptor satèl·lit està preparat per rebre contingut en HD i substituir-lo, en cas que no ho estigui.

  Aquest canvi ha estat comunicat al col·lectiu d'empreses instal·ladores de telecomunicacions habilitades, per tal que donin suport a la ciutadania.

  En tot cas, posem a la vostra disposició la bústia ict@gencat.cat davant de dubtes o aclariments que pugueu necessitar. 

  Aquest missatge esdevé una font d'informació extreta de la subdirectora general d'Infraestructures Digitals de de Comunicacions Electròniques. 

 • Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides 19/04/2023

  Aquesta alerta fa referència als riscos que pot suposar l'ús dels productes implicats per a la salut dels consumidors. Compartim entre totes i tots vosaltres, un enllaç que us permetrà consultar els productes afectats de l'empresa detallada anteriorment.  

 • Avís prevenció Pesta Porcina Africana 23/03/2023

  Arran de l'evolució de la Pesta Porcina Africana (PPA) per Europa i les conseqüències devastadores que suposaria l'entrada de la malaltia a Catalunya, des del Departament d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural (DACC) s'estaran realitzant diverses actuacions per prevenir la introducció de la Pesta Porcina Africana al nostre territori.

  Des del Servei de Prevenció en Salut animal (SPSA) s'ha preparat un díptic on s'explica la malaltia de la PPA, la simptomatologia, com es pot transmetre, recomanacions de bioseguretat i mesures de vigilància adreçat tant a granges d'autoconsum o reduïdes com a nuclis zoològics per informar-los i instar-los a seguir un conjunt de recomanacions per a prevenir la introducció i difusió de la malaltia a Catalunya. 

 • Avís influença aviària 07/03/2023

  Us comuniquem que el “Laboratorio Nacional de Referencia de Algete” ha confirmat la detecció d’influença aviària d’alta patogenicitat de subtipus H5N1 en els galls d’indi d’una granja d’engreix, a Arbeca, les Garrigues – Lleida.

  Davant la gravetat de les conseqüències que comporta la introducció de la grip aviària en les granges, volem transmetre entre la ciutadania, en general, i concretament a les persones que mantenen aus de corral per autoconsum que cal complir molt estrictament les mesures sanitàries i de bioseguretat per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya.

  LES PERSONES QUE TENIU AUS DE CORRAL PER AUTOCONUM:

  • Eviteu el contacte directe i indirecte entre les aus salvatges i les aus domèstiques.
  • Protegiu l’aliment i l’aigua per a les aus, de qualsevol tipus de contacte contaminant.

  LES PERSONES QUE DISPOSEU DE GRANJES:

  • Tanqueu les portes de les naus, protegiu les finestres i obertures amb xarxa pardalera.
  • Protegeix l’aliment, l’aigua i el jaç del contacte amb aus salvatges.
  • Desinfecta el material que introdueixis dins les naus i utilitza roba d’us exclusiu, desinfecta el calçat abans d’entrar a la nau.

  Comuniqueu immediatament a l’oficina comarcal d’acció climàtica qualsevol tipus de sospita de influència aviària.

 • Prevenció de la introducció de la Peste Porcina Africana, al nostre territori 07/03/2023

  S'estan sumant esforços per a la prevenció de la introducció de la Peste Porcina Africana, d'ara en endavant (PPA), al nostre territori. Aquesta es transmet per contacte directe amb altres porcs i senglars infectats, consum de productes derivats i carns d'animals infectats, contacte amb objectes contaminants i a través del transport d'animals contagiats o de mitjans de transport contaminats.

  Aquest fet pot portar a terme una gran repercussió econòmica pel sector porcí.

  El virus pot sobreviure durant mesos en productes a base de carn de porc, poden transmetre la malaltia en cas que siguin ingerits per porcs o senglars, per aquest motiu és imprescindible evitar que els senglars es puguin alimentar de restes de menjar. 

  La proliferació de senglars cada cop més estesa al territori fa que aquests animals sovint accedeixin als nuclis de població urbans. 

  El fet que els senglars mengin restes d'escombraries de contenidors i papereres pot representar la transmissió de la malaltia, amb les conseqüències devastadores que això implicaria, perjudicant directament la salut humana.

  ADJUNTEM MESURES PER EVITAR QUE ELS SENGLARS TINGUIN ACCÈS A LES DEIXALLERIES:

 • IV Pla d'igualtat de gènere a la comarca del Bages 2021-2025 04/10/2021

  El Ple de l'Ajuntament de Castellgalí, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2021 va adoptar, en relació al punt número 4 del seu ordre del dia, l'acord d'aprovar i el d'implementar el "IV Pla d'igualtat de gènere a la comarca del Bages 2021 - 2025, així com la seva inserció a la pàgina web municipal.

 • Plànol de delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals afectades per l'art.2 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció d'incendis forestals 07/04/2021

  En aquest espai trobareu els documents en referència al plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions, i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l'art. 2 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals

 • Normativa entorn a la protecció de dades als comerços 26/10/2020

  En aquest espai us facilitem la normativa entorn a la protecció de dades del teixit comercial i de la ciutadania.

Darrera actualització: 28.01.2020 | 09:09
Darrera actualització: 28.01.2020 | 09:09