Alta padró municipal d'habitants i canvi de domicili

Tots els habitants han de notificar qualsevol canvi de domicili al seu Ajuntament, o qualsevol canvi de les seves dades personals.

Amb aquest tràmit podreu fer les gestions necessàries per inscriure-us al Padró d'Habitants de Castellgalí si veniu d'un altre municipi o d'un altre país. Aquest tràmit us permet tenir accés als serveis sanitaris (targeta sanitària) o a rebre i tramitar subvencions i ajudes municipals i estatals, entre altres gestions.

També podreu comunicar canvis de domicili dins del municipi de Castellgalí (canvi de domicili intern) o sol·licitar Volants i Certificats d'Empadronament i Convivència.

En cas dels documents col·lectius (volants i certificats de convivència) caldrà aportar l'autorització de cadascún dels membres de la unitat familiar per a cedir les seves dades personals als altres membres i, d'aquesta manera, constar efectivament en els certificats o volants col·lectius. S'adjunten models per a adults i per a menors (que hauran d'autoritzar els progenitors).

La documentació general que cal aportar en el moment de demanar l'alta al Padró Municipal d'Habitants és la següent:

  • DNI de totes les persones majors d'edat.
  • Llibre de família on constin els menors (i DNI en cas que ja en tinguin).
  • SI SÓN PROPIETARIS: Escriptura de propietat on consti l'edificació o, en cas de no constar encara, escriptura del terreny i cèdula d'habitabilitat. NO PROPIETARIS, necessiten l'autorització dels propietàris, independentment d'estar o no empadronats, el seu DNI i l'escriptura .
  • SI SÓN LLOGATERS: contracte de lloguer i darrer rebut pagat.

Si els menors no s'empadronen amb els dos progenitors alhora o són d'un altre matrimoni, caldrà l'autorització de cadascún dels progenitors o la sentència que indiqui qui té la pàtria potestad.

En cas de persones incapacitades que no puguin desplaçar-se, caldrà un certificat mèdic indicant aquesta causa.

Els estrangers no comunitaris hauran de renovar obligatòriament la seva inscripció cada dos anys i els comunitaris cada cinc anys, en cas contrari es donarà de baixa d'ofici la inscripció un cop passat aquest periode.

Quin cost té:

Sense cost

Quan es dóna resposta:

Si s'aporta la documentació indicada i la resposta és inmediata

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

  •  Presencial a les oficines municipals de l'Ajuntament de Castellgalí i via telemàtica (web municipal de l'Ajuntament de Castellgalí). 

  Com iniciar el tràmit 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud". És necessari disposar de signatura digital.


Iniciar el tràmit
 

Presencialment:

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .PDF, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament

Iniciar el tràmit

 

Darrera actualització: 18.09.2020 | 13:59