Procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal laboral de l’ajuntament de Castellgalí

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 9 de desembre de 2022 (núm. 2022/465) s’ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició,  per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal laboral de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Castellgalí.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de desembre de 2022,  s’ha publicat l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria dels processos d’estabilització.

El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en els processos convocats és de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Termini de presentació d’instàncies: del 02 de gener al 30 de gener (ambdós inclosos)

Darrera actualització: 30.12.2022 | 08:55