Ajudant/a de peó de la brigada municipal de Castellgalí per a 6 mesos (PLANS D'OCUPACIÓ) - CONVOCATÒRIA TANCADA

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 3 de març de 2023 (núm. 2023/87) s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria de dos llocs de treball d’ajudant de peó de la brigada municipal, mitjançant el sistema selectiu de concurs de mèrits, dins el fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” de la Diputació de Barcelona.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de març de 2023,  s’ha publicat l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria.

 

El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en els processos convocats és de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

El termini de presentació d’instància és del 20 de març de 2023 al 18 d’abril de 2023 (inclosos)

Darrera actualització: 24.05.2023 | 14:50
Darrera actualització: 24.05.2023 | 14:50