Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a cobertures temporals i substitucions de peó/na de la brigada municipal (convocatòria tancada)

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 27 de març de 2023 (núm. 2023/138) s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball per a cobertures temporals i substitucions que es produeixin en els llocs de treball de peó/na de la brigada municipal.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 d’abril de 2023,  s’ha publicat l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria.

 El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en els processos convocats és de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 El termini de presentació d’instància és del 19 d’abril de 2023 al 18 de maig de 2023 (inclosos)”

Darrera actualització: 5.10.2023 | 12:36
Darrera actualització: 5.10.2023 | 12:36