Procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball d’ajudant/a de peó/na de la brigada municipal-RUBIK (convocatòria tancada)

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 30 d’octubre 2023 (núm. 2023/482) s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria de dos llocs de treball d’ajudant de peó de la brigada municipal, mitjançant el sistema selectiu de concurs de mèrits, amb finançament del Projecte RUBIK 10 del Consell Comarcal del Bages.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3 de novembre de 2023,  s’ha publicat l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria.

El termini de presentació d’instància és del 4 al 13 de novembre de 2023 (inclosos)

Darrera actualització: 27.11.2023 | 13:18
Darrera actualització: 27.11.2023 | 13:18