Procés selectiu per a la cobertura interina d’una plaça de Vigilant/a municipal (convocatòria oberta)

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 5 d’octubre de 2023 (núm. 2023/431) s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la cobertura interina d’una plaça de vigilant/a municipal.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 d'octubre s’ha publicat l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria i al DOGC núm. 9028 de data 26 d’octubre de 2023 s’ha publicat la convocatòria del procés.

El termini de presentació d’instàncies és des del 27/10/2023 i fins el 15/11/2023 inclòs

Darrera actualització: 16.05.2024 | 08:42
Darrera actualització: 16.05.2024 | 08:42