Cens d'animals de companyia

El cens d’animals de companyia és un registre dels animals de companyia, gossos i gats, que tenen la seva residència habitual al municipi de Castellgalí. El fet de censar l’animal de companyia, és una obligació que té la persona propietària d’aquest, essent el termini màxim per censar-los de trenta dies a partir de la data de naixement, adquisició o canvi de residència de l’animal.

Aquest registre té una doble finalitat, per una banda l’aplicació del que estableix la Llei 3/1988, de protecció dels animals, en cas d’abandonament d’un animal de companyia, i per l’altra la localització de la persona responsable de l’animal de manera més ràpida i àgil en els casos de pèrdua.

El tràmit l’ha d’efectuar la persona propietària de l’animal, a nom de qui va la cartilla de vacunacions. El servei no té cap cost. Cal tenir en compte l’obligació de la persona propietària de comunicar a l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol modificació de les dades que figurin al cens, inclosa la mort de l’animal.

Qui pot demanar:   La persona titular de l'animal.

Quan es pot demanar:   durant tot l'any

Temps de tramitació i resposta : 3 mesos amb caràcter general

Cost:   gratuït

Documentació a aportar:

• Instància
• Cartilla de vacunacions en regla
• Documentació acreditativa de que l’animal està identificat per algun dels sistemes següents:

1.- Una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat.
2.- Tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble.
3.- Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.

 

 Com iniciar el tràmit 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud". És necessari disposar de signatura digital.
 

Presencialment

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 22.03.2024 | 10:00