Sol·licitud d'ocupació de la via pública

Si cal ocupar la via pública, caldrà presentar una instància de sol·licitud

Per presentar aquesta instància caldrà omplir el model adjunt, que obtindreu dins l'apartat documents, i tramitar-lo amb les dades totalment complertes.

Resultarà totalment imprescindible que aquesta estigui signada, per la persona sol·licitant

Caldrà incloure la descripció del tipus d’ocupació que es portarà a terme, juntament amb la superfície en m2, així com les dades del començament i de l’acabament de l’obra

També resultarà imprescindible aportar un croquis, en planta, on hi figuri l’emplaçament de l’ocupació

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 25.03.2024 | 14:01