Sol·licituds subvencions per entitats i associacions

Tràmit per a sol·licitar, per part de les entitats i associacions de Castellgalí, subvencions tan nominatives al pressupost com de concurrència competitiva.

 

Qui pot demanar:   Subvencions nominatives: entitats i associacions que tinguin subvenció nominativa atorgada al pressupost vigent. - Concurrència competitiva: entitats inscrites al Registre d'entitats de Castellgalí

Quan es pot demanar:  Subvencions nominatives: període vigència pressupost municipal /Concurrència competitiva: període establert a les bases

Temps de tramitació i resposta :  Un cop adoptat acord per l'òrgan de govern corresponent

 

*Documentació a aportar:

 

Per tal de realitzar el tràmit correctament, caldrà presentar davant del registre de l'Ajuntament la següent documentació:

- Formulari de sol·licitud de subvenció

- Annex 1 Memòria de l'activitat per la qual es sol·licita subvenció

- Annex 2 Pressupost previst per l'activitat per a la qual es sol·licita la subvenció

- Annex 3 Declaració responsable 

 

 Com iniciar el tràmit 

Internet:

Es pot fer el tràmit mitjançant la instància genèrica, adjuntant la documentació indicada amb signatura digital del representant legal de l'entitat o de la pòpia entitat. 

Presencialment:

Presentant la documentació indicada degudament complimentada i amb la signatura del representant de l'entitat, al registre general de l'Ajuntament de Castellgalí en horari d'oficina.

Darrera actualització: 18.09.2020 | 14:02