Calendari fiscal Ajuntament de Castellgalí 2020

Divendres, 6 de març de 2020 a les 00:00

Des de l’Ajuntament de Castellgalí us oferim una guia on s’inclouen els tributs que recapta l’Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) per delegació del vostre Ajuntament. Si heu de pagar tributs a altres Ajuntaments de la província consulteu el calendari fiscal a la seu electrònica d’aquest organisme http://orgt.cat/calendari

Pels tributs no domiciliats, si a meitat del pagament no heu rebut el document per pagar, us el podeu imprimir des del web http://orgt.cat/pagatributs.

Encara que no disposeu del document, es pot pagar per diversos mitjans a http://orgt.cat/pagaments amb identificador digital (*) i targeta bancària fins a un màxim de 6.000€, o des de la banca online.

Impostos municipals més habituals

IBI: (Impost sobre béns immobles) heu de pagar aquest impost cada any si sou propietaris d’un immoble a 1 de gener. En cas de transmissió, el nou propietari l’ha de pagar a partir de l’any següent. IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica) Si sou propietaris d’un vehicle donat d’alta (cotxe, moto, tractor...) heu de pagar aquest impost.

IVTNU (impost sobre vehicles de tracció mecànica) Si sou propietari d’un vehicle donat d’alta (cotxe, moto, tractor...) heu de pagar aquest impost.

IIVTNU (impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana) heu de fer la declaració i pagar impost si veneu un pis, un local o un terreny, o bé si n’adquiriu un mitjançant donació o successió. Consulteu si l’Ajuntament ha aprovat alguna bonificació aplicable en cas d’herència i com sol·licitar-la dins del termini establert.

IAE (Impost Sobre Activitats Econòmiques) han de presentar declaració de impost totes les entitats que exerceixen una activitat econòmica i han obtingut un import net de la seva xifra de negoci igual o superior a 1.000.000€ durant el penúltim exercici anterior al de la meritació de l’impost.

Altres conceptes: També heu de pagar taxes o preus públics si us beneficieu del domini públic o d’un servei que presti l’Ajuntament (gestió de residus domèstics o comercials, entrada de vehicles, servei de cementiri o altres).

Us recordem que es poden realitzar tots els tràmits telemàticament a: http://orgt.cat/gestions a qualsevol hora del dia, els 365 dies de l’any: obtenir el duplicat dels documents de pagament, veure el detall dels rebuts domiciliats, efectuar el pagament amb targeta bancària, presentar escrits relatius a tributs o multes de trànsit, accedir a les vostres notificacions electròniques, entre d’altres.

Per realitzar la majoria de tràmits a les oficines de l’Organisme de Gestió Tributaria, és necessari demanar cita prèvia a http://orgt.cat/cites on trobareu tota la informació d’aquest servei.

Notificacions i comunicacions electròniques:

Aquest organisme notificarà electrònicament a totes les persones jurídiques i deixarà d’enviar comunicacions recordant aquesta obligació. Les persones físiques poden decidir i comunicar en qualsevol moment a aquest Organisme que volen ser notificades electrònicament.

Amb la finalitat que tingueu informació sobre quan es produeixen les vostres notificacions electròniques us recomanem, si no ho heu fet encara, que ens comuniqueu els mitjans d’avís (telèfon mòbil i/o adreça de correu electrònic) a l’adreça http://orgt.cat/notificacions entrant amb identificador digital.

Domiciliació bancaria dels rebuts:

Amb la domiciliació bancària dels rebuts no us heu de preocupar més, ja que evitareu la possibilitat de recàrrecs per pagar fora de termini.

També us recordarem uns dies abans per correu electrònic i/o SMS.

A http://orgt.cat/domiciliacions podreu gestionar la domiciliació dels vostres rebuts introduint les dades del vostre avís o amb identificador digital.

Alertes de pagament:

El sistema d’alertes és un servei gratuït del qual podeu gaudir si teniu domiciliat algun rebut, preferiblement l’impost sobre béns immobles. Amb aquest servei rebreu un correu electrònic i/o un missatge SMS uns dies abans que es faci el càrrec del vostre rebut en el compte bancari.

També rebreu alertes d’altres rebuts que no tingueu domiciliats si encara estan pendents de pagar pocs dies abans que finalitzi el període de pagament voluntari.

Us hi podeu apuntar, només per internet, a http://orgt.cat/alertes amb identificador digital.

A través del web http://idecatmobil.seu.cat podeu obtenir un identificador digital idCAT mòbil al moment.

L’Ajuntament fracciona el pagament d’alguns tributs en diversos terminis si els teniu domiciliats 30 dies abans del període de pagament.

Darrera actualització: 06.03.2020 | 09:18