Evolució de fraccions de residus generades al llarg de 2020

Divendres, 12 de març de 2021 a les 11:00

En aquest article es mostraran les dades de fraccions de residus generades durant el període que comprès entre el 2018 i fins al 2020. Per tal de presentar-vos l’evolució de la selecció d’aquestes, s’ha fet una comparativa dels mesos des de març fins a novembre.

Els resultats que tractarem al llarg d’aquest article han estat facilitats pel Consorci de Residus i volem compartir-los entre tots els veïns i veïnes del municipi, per tal de continuar amb la dinàmica de selecció així com per fer ressò dels aspectes a millorar, en relació a la generació de residus .

El principal objectiu de l’economia circular consisteix en potenciar el reciclatge afavorint la reutilització de materials i reduint al màxim la fracció de residu no reutilitzable. Traduint això en les diferents fraccions o contenidors, vol dir, que cal evitar depositar els residus al contenidor gris (RESTA) prioritzant l’acció de dipositar-los en les altres fraccions, per tal que aquests residus siguin processats i posteriorment, reutilitzats. Per tant, s’ha de ressaltar que tot el que es deposita al contenidor gris, es enviat directament a dipòsits controlats, realitzant una muntanya de brossa, que cada dia és més gran. Mentre que per exemple, el residu FORM (contenidor marró) és processat per transformar-se en adob per a nodrir als nous cultius. Així mateix, les altres fraccions, paper/cartró (contenidor blau), vidre (contenidor verd) i plàstic (contenidor groc) també es processen per reutilitzar-se i obtenir una nova vida útil.

Pel que fa al cost de cada fracció, el import més penalitzat per tona produïda pertany al residu dipositat al contenidor gris. Tanmateix, cal destacar que també s’aplica una penalització en funció dels impropis trobats al contenidor marró (FORM). En el que en altres paraules seria, es penalitza econòmicament per la quantitat de residu del contenidor gris aportat, així com, per la qualitat del residu dipositat al contenidor marró.

Seguint aquest marc d’actuació, a continuació s’analitzarà l’augment de generació de residus anual pel que fa al total de fraccions, observant les tendències de cadascuna i, de com afecten a la reducció o augment del residu RESTA (contenidor gris).

Els valors de selecció de fraccions de l’any 2018 van ser del 16% anual. El que vol dir, que el 16% dels residus generats al 2018 van ser classificats en les seves respectives fraccions per a ser reciclades. Al 2019, aquest valor va patir un increment d’un 5%, traduït a tones serien: 46.5 tones anuals d’augment respecte el 2018.

Tot i l’increment, aquests valors són més destacables durant l’any 2019. Analitzant l’evolució de cadascuna de les fraccions durant aquest període, es pot observar que la fracció que menys millora és la fracció FORM (contenidor marró) que només augmenta un 2%. Afortunadament, les fraccions d’envasos i paper van doblar el seu volum durant el mateix període. Finalment, gràcies a l’alleugeriment esmentat en les diverses fraccions durant el 2019 es va obtenir una reducció d’un 7% en la generació de residu RESTA (contenidor gris).   

Fent el conseqüent anàlisi en l’any 2020, s’ha de destacar un augment del 23% respecte el 2019 en la fracció RESTA. Ressaltant aquesta dada, es podria arribar a concloure que Castellgalí no ha continuat amb la tendència de separació de fraccions que havia encarrilat en el 2019, però si analitzem les dades de les pròpies fraccions amb deteniment, es desmenteix rotundament aquesta afirmació.

Comparant dades anuals totalitàries de les fraccions, es descobreix que mentre en 2019 es  va augmentar en 46.5 tones/any respecte 2018, en 2020 aquest valor ascendeix a 71 tones/any d’increment respecte el 2019. Per tant, la conclusió més assertiva seria; durant el 2020 Castellgalí ha incrementat un 55% el volum de recollida de  la totalitat de fraccions respecte el 2019.

 

A continuació es mostra l’evolució de generació de residus en cada fracció (Tn, %) durant els anys, 2018,2019 i 2020:

Tot i l’evolució positiva en relació a la selecció de residus durant el 2020, es considera molt negatiu l’increment d’un 23% (+162 Tn/any) del residu RESTA (contenidor gris) respecte 2019. I, degut aquest, la selecció de residus anuals al 2020 només millora en 2 punts respecte el 2019.

Després del tractament de dades i posterior anàlisis mostrat en aquest article, es vol concloure els següent:

  • Cal reduir la quantitat de residu dipositat al contenidor gris. Ja que, Castellgalí supera la mitjana de kg residu Resta generats per cada habitant en relació a altres poblacions de la comarca. 
  • Castellgalí ha millorat durant dos anys consecutius en termes de selecció de residus, no obstant, hi ha molt marge de millora. 

Per aquest últim punt, es vol fer arribar la nostra felicitació a tots i totes, així com,  animar-vos a continuar treballant a diari per tal d’obtenir un Castellgalí més sostenible.

 

 

 

Darrera actualització: 12.03.2021 | 11:40