L’Ajuntament de Castellgalí contracta una treballadora d’auxiliar de la llar, en règim laboral a temps parcial 25 hores setmanals, pel sistema de concurs gràcies al projecte RUBIK7

Dijous, 3 de desembre de 2020 a les 11:00

Des de l’Ajuntament de Castellgalí, mitjançant el sistema de concurs, s’ha procedit a contractar a una persona d’auxiliar de la llar al servei de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament, mitjançant contracte laboral amb caràcter temporal de 6 mesos i amb una jornada de 25 hores setmanals.

Aquesta vacant laboral ha sorgit fruit de l’atorgament a l’Ajuntament de l’ajut econòmic sol·licitat del projecte RUBIK7 (exercici 2020) Per resolució de la presidenta del Consell Comarcal del Bages de data 27 d’octubre del mateix any, per al suport a la creació d’ocupació, mitjançant la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social dels municipis que configuren l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) de la comarca del Bages. 

L’Objecte primordial del projecte RUBIK7 consisteix en incentivar la contractació laboral, per un període mínim, de persones ocupables en situació de vulnerabilitat. S’entén per persones en vulnerabilitat social aquella que ha sigut valorada com a tal per als professionals dels serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Castellgalí.  

Donats els terminis de presentació de sol·licituds va entrar per registre la documentació requerida, per a aquesta vacant laboral, una persona. Un cop revisat que la documentació presentada i els requisits mostrats resultaven adients, aquesta candidata va ser citada a les dependències municipals, per tal de portar a terme el procés de selecció en data: 19 de novembre.

La valoració d’aquest perfil, es va dividir en dos apartats. En primer lloc es va puntuar la situació de vulnerabilitat econòmica mitjançant els criteris de valoració de la situació social, a càrrec de l’equip tècnic de serveis socials, amb un màxim de 6 punts avaluat per un informe de efectuat per l’Assistenta Social. En segon lloc es va puntuar també l’adequació de la candidata al lloc de treball revisant la seva actitud i aptitud amb un màxim de 4 punts, mitjançant una entrevista de feina.

Valorats aquests dos aspectes esmentats anteriorment, és va considerar que la persona actualment contractada reunia els requisits adients per cobrir aquesta vacant laboral.

Aquesta persona es va contractar amb efectes del dia 25 de novembre de 2020 i fins el dia 24 de maig de 2021, a data d’avui ja resta incorporada al lloc de treball i exercint les tasques   pertinents a aquesta vacant laboral, com neteja de manteniment de l’habitatge, suport per a la bugaderia, planxat de la roba i ordre general de la casa, compres i gestions en nom de l’usuari, aquelles tasques assignades pel referent en funció al lloc de treball i les necessitats del servei.    

 

Darrera actualització: 03.12.2020 | 11:02