Perfil de contractant 📆

El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'internet. Aquest perfil és el mitjà de difusió pública de l'activitat contractual municipal, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés de qualsevolo persona a aquest tipus d' informació.

Aquest espai, és el mitjà de difusió de les licitacions municipals, tal i com estableix l'article 63; de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l´estat de les licitacions municipals i a les adjudicacions relatives que es posrten a terme al municipi de Castellgalí a través del següent enlla砠🔗 â¤µ

Per accedir al perfil de contractant cliqueu aquí 

 

Darrera actualització: 06.05.2022 | 14:16
Darrera actualització: 06.05.2022 | 14:16