Procés selectiu per a la cobertura interina d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a (convocatòria tancada)

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 23 de maig de 2023 (núm. 2023/231) s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la cobertura interina d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de maig de 2023,  s’ha publicat l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria.

El termini de presentació d’instància és del 8 de juny de 2023 al 5 de juliol de 2023 (inclosos).

Darrera actualització: 31.01.2024 | 13:38
Darrera actualització: 31.01.2024 | 13:38