Procés selectiu per a la cobertura temporal d’una plaça de Dinamitzador/a Juvenil (convocatòria tancada)

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 10 d’octubre de 2023 (núm. 2023/430) s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la cobertura temporal d’una plaça de dinamitzador/a juvenil.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 d'octubre s’ha publicat l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria i al DOGC núm. 9029 de data 27 d’octubre de 2023 s’ha publicat la convocatòria del procés.

El termini de presentació d’instàncies és des del 30/10/2023 i fins el 28/11/2023 inclòs

Darrera actualització: 26.01.2024 | 08:58
Darrera actualització: 26.01.2024 | 08:58